bilhàrzia

Schistosoma sp (nc.)

f
Zoologia

Gènere de platihelmints de la classe dels trematodes, d’uns 10 a 20 mm de llargada, de sexes separats, paràsits de la sang de l’home.

Els mascles allotgen les femelles, filiformes, en un solc de la cara ventral de llur cos. Les femelles, una vegada fecundades, deixen els mascles i fan la posta al plexe de la vesícula biliar de l’home ( S. haematobium ), al plexe intestinal ( S. mansoni ), o als capil·lars del fetge ( S. japonica ). Provoquen la malaltia anomenada esquistosomiasi.