Bill of Rights

Nom amb què és conegut el conjunt de les deu primeres esmenes a la constitució dels EUA, basades en la declaració de principis de Virginia i acceptades el 1791 pels estats de la Unió.

Determinaven diverses llibertats individuals bàsiques, com la llibertat de reunió, de religió, d’expressió, etc.