bilocació

f
Religió

Presència simultània d’una persona en més d’un lloc.

Hom l’atribueix, com a fet miraculós, a alguns sants, com Alfons Maria de Liguori, Antoni de Pàdua i Felip Neri.