Binacet

Binaced (es)

Municipi d’Aragó, a la província d’Osca, a l’esquerra del Cinca, prop del límit actual entre el català i el castellà.

És dins l’àrea comercial de Lleida.