binomen

binomial
m
adj
Biologia

Dit de la denominació de les espècies de plantes i d’animals composta de dos mots: el nom genèric i l’epítet específic.