biodesfibril·lació

f
Indústria tèxtil

Tractament enzimàtic dels teixits de fibres cel·lulòsiques per a evitar la formació d’aborrallonament.