bioetanol

m
Química
Tecnologia

Etanol d’origen biològic que s’utilitza com a biocombustible barrejat amb gasolina en un determinat percentatge.

S'obté de fonts riques en midó (blat de moro, patates), sucres (canya de sucre, remolatxa) o cel·lulosa (fusta, residus agrícoles), entre d’altres. Els principals productors són els EUA i el Brasil (amb prop d’un terç de la producció mundial cadascun), la Xina, l’Índia, França i Alemanya. La fabricació de bioetanol genera un gran debat social, perquè exigeix grans extensions de monocultius, a més de produir CO2 durant la combustió.