biofilm

m
Ecologia

Comunitat natural de microorganismes que creixen adherits a una superfície inerta o a un organisme viu, recobrint-lo.

En els biofilms, els microorganismes estan immersos en una matriu d’exopolisacàrids que secreten ells mateixos i que contribueix a donar-los una viscositat característica. La major part del biofilm és aigua, que en sol representar el 97% del pes, i té canals que permeten als microorganismes de la zona més interna l’accés al nutrient i l’oxigen. Alguns exemples en són les comunitats que creixen sobre la placa dental o sobre les pedres de determinats rius. Es considera que sota condicions adequades tots els microorganismes són capaços de formar biofilms. Des del punt de vista clínic, els biofilms són un problema greu, ja que colonitzen implants i sondes, i donen una elevada resistència als antibiòtics.