biograph
*

m
Cinematografia

Nom emprat en alguns països per a indicar el cinematògraf.