biohidrogen

m
Ecologia

Hidrogen obtingut per mitjà de processos biològics, principalment per a ésser usat com a font d’energia.

L’hidrogen és una font d’energia neta alternativa als combustibles fòssils. Actualment, s’obté del petroli i el gas natural, però s’estan fent estudis per a aconseguir-lo de fonts més netes, com ara per mitjà de processos biològics. Actualment, hi ha tres processos viables per a l’obtenció de biohidrogen: la biofotòlisi, la fotofermentació i la fermentació fosca. La biofotòlisi és la producció d’hidrogen mitjançant algues verdes que empren l’energia solar per a dissociar l’aigua en oxigen i hidrogen. La fotofermentació utilitza les vies catabòliques de bacteris fotoheteròtrofs no sulfurats per a obtenir hidrogen a partir de residus de compostos orgànics. La fermentació fosca és la síntesi d’hidrogen molecular i diòxid de carboni per bacteris que fan aquesta fermentació a partir de monòxid de carboni i en absència de llum. Aquest darrer procés sembla que és el més eficaç, quan és dut a terme per bacteris de la família dels rhodospirilacis, que arriben a generar 96 mols d’hidrogen molecular per litre de cultiu i hora. Tot i això, hi ha estudis que indiquen que l’hidrogen podria no ésser una font d’energia tan neta: sembla que l’increment de les emissions d’hidrogen provoca un augment de la concentració d’hidrogen atmosfèric, que en combinació amb l’oxigen atmosfèric origina aigua. Aquesta refredaria les capes superiors de l’atmosfera i acceleraria els processos de destrucció de la capa d’ozó.