bioindicador

m
Biologia

Organisme viu utilitzat per a detectar canvis en l’ambient i per determinar i avaluar l’índex de contaminació de l’atmosfera i de l’aigua.