biologia

f
Biologia

Forma de vida d’un organisme o ésser viu.