bioluminescència

biofotogènesi
f
Biologia

bioluminiscència Escifomeduses Aurelia aurita luminiscents

© Fototeca.cat

Emissió de llum per part dels éssers vius.

Hom troba aquesta particularitat en representants de grups taxonòmics diversos, però generalment es tracta d’organismes marins, sobretot bentònics: bacteris (sapròfits sobre peix mort), fongs, dinoflagel·lats (responsables de la fosforescència de la mar), invertebrats diversos i, entre els vertebrats, diversos peixos, principalment abissals. En alguns casos, la lluminositat no és pròpia, sinó deguda a bacteris lluminosos simbiòtics, allotjats en punts especialment adaptats (fotòfors). La llum emesa és predominantment blavosa, verdosa o groga. La bioluminescència és un procés bioquímic d’oxidació que exigeix la presència d’oxigen i la despesa d’energia en forma d’ATP, la qual es converteix en llum amb una eficiència quàntica pròxima al 100% (llum freda). La substància que s’oxida és la luciferina , en reacció catalitzada per un enzim, la luciferasa, i desencadenada generalment per estímul nerviós. L’emissió pot tenir lloc en forma de centelleig de curta durada (menys de 0,1 s), excitada per algun contacte mecànic (dinoflagel·lats) o per estímul químic, en forma d’emissions intermitents (lluernes) i amb ritme propi i específic, com un far, o bé en forma més o menys contínua, sotmesa, però, a un ritme circadiari intern. Bé que en alguns casos (bacteris) és difícil de trobar la utilitat d’aquesta emissió de llum, és indubtable el seu interès ecològic en molts d’altres, com és ara entre els organismes abissals, que tenen els ulls ben desenvolupats, en els quals la llum emesa proporciona una il·luminació útil. Aquesta llum també pot tenir un paper important en l’atracció de possibles preses. En el cas d’espècies que viuen en l’obscuritat (peixos abissals) o que s’aparellen durant la nit (insectes que emeten llum intermitent, certs cucs marins, etc), possibilita la localització entre individus de la mateixa espècie. Altres organismes utilitzen la llum com a advertència dels possibles depredadors o per a espantar els atacants.