biomolècula

f
Bioquímica

Molècula integrant d’un ésser viu.

Químicament, hom distingeix entre biomolècules inorgàniques (aigua, gasos, anions i cations) i biomolècules orgàniques (sucres, lípids, proteïnes, àcids nucleics i metabòlits intermediaris). La biomolècula més abundant del cos humà és l’aigua, la qual constitueix aproximadament les dues terceres parts del pes total (bioelement).