biophantascope
*

m
Cinematografia

Aparell de projecció creat el 1870 pel fotògraf anglès John Arthur Roebuck Rudge, format per un cercle de vidre entorn del qual anaven fixades sis plaques fotogràfiques transparents.

El 1882 l’òptic William Friese-Greene perfeccionà l’aparell.