biopolímer

m
Química

Polímer produït per fermentació bacteriana.

La majoria de biopolímers són biodegradables, impermeables, homogenis i resistents als agents químics. Troben aplicació en camps molt diversos: envasos per a begudes carbòniques (polihidroxibutirat); pous d’extracció de petroli; implants, pròtesis, catèters uretrals i traqueals, etc.