biotina

vitamina H, coenzim R, factor bios II
f
Bioquímica

Factor de creixement present en totes les cèl·lules vives en petita quantitat.

Es presenta en forma de lamel·les solubles en alcohol i acetona que es fonen a 232-233°C, de fórmula

L’acció metabòlica de la biotina és deguda a la seva capacitat per a fixar el diòxid de carboni quan va lligada a un enzim especial; aquesta incorporació és endergònica i consumeix ATP, i el complex carboxibiotina-enzim resta com a diòxid de carboni actiu capaç de lliurar el fragment carboxílic a qualsevol altra molècula carboxilant-la. Forma part del complex vitamínic B, i es troba en el rovell d’ou, en el fetge, en la llet i en molts vegetals, i presenta en alguns casos diversa estructura química que fa variar també la seva activitat; en els teixits cancerosos ha estat trobat en més quantitat que en els normals, i la manca d’aquesta vitamina provoca alteracions principalment cutànies. Les necessitats diàries de l’home en són d’uns 10 μgr. És neutralitzada per l’avidina, glucoproteid de la clara d’ou, neutralització que és emprada per a valorar-ne els efectes.