biòtop

m
Biologia

Espai ocupat per una biocenosi.

Pot tenir uns límits nets o més o menys difusos. Les seves característiques ecològiques (composició del medi, il·luminació, temperatura, etc) poden ésser homogènies, o més o menys diversificades en un cert nombre de residències ecològiques. El biòtop i la biocenosi que l’ocupa són lligats per interrelacions múltiples i constitueixen un ecosistema.