Birmingham

Ciutat de l’estat d’Alabama, EUA, als contraforts de les Beaver Creek Mountains.

El desenvolupament industrial de la ciutat (indústries metal·lúrgiques i químiques) és degut principalment a l’existència de mines de ferro i d’hulla a la rodalia. És un nus de comunicacions i té aeroport internacional. Centre d’ensenyament superior: Birmingham Southern College, inaugurat l’any 1918; Samford University, inaugurada el 1841, i University of Alabama in Birmingham, fundada el 1966. Fou inaugurada el 1871, en un encreuament de línies de ferrocarril, per la companyia urbanitzadora Elyton Land, que era sostinguda pels ferrocarrils oficials. La depressió monetària del començament del s. XX féu fallir molts afers; a partir del 1910 la ciutat anà creixent ràpidament i desenvolupant-se com a centre industrial.