Bissaürri

Municipi de la Ribagorça, a la zona axial pirinenca, a la vall de Benasc.

El terreny és molt muntanyós; té, com a principals accidents, un conjunt de serres que s’enlairen per damunt dels 1.500 m (serra d’Urmella, muntanyeta de Gavàs), entre les quals hi ha petits barrancs (torrent d’Urmella, riu de Gavàs) que formen el riu de Bissaürri, afluent de capçalera de l’Éssera. Gran part dels conreus són prats. Els boscs i el matollar ocupen una part considerable del terme. El blat havia estat un dels conreus tradicionals, però ha deixat pas al farratge (alfals, trepadella, trèvol i prats de sega). Al regadiu es fan hortalisses i patates. L’activitat ramadera es concentra en el bestiar oví i el vacum. Abans hom explotava les mines de lignit i les salines de la Múria. Té una planta embotelladora d’aigües minerals.

El poble (74 h agl [1996]; 1.108 m alt) té l’església parroquial dedicada a sant Cristòfor. Dins el terme hi ha els pobles de Perafita, Urmella (amb l’antic monestir d'Orema, Arassant, Sant Valeri, Buielgues, Sant Feliu de Veri, Sant Martí d’Estet, la Múria, Dos, Gavàs i Renanué, i la quadra de Fades.