bita

f
Transports

Cilindre de ferro o d’acer que, subjecte a la coberta d’un vaixell, serveix per a amarrar-hi un cap, una cadena o un cable, o per a ajudar a amollar-los més lentament.

Solen ésser dobles, i són situades generalment damunt una base comuna. En les embarcacions menors, com en els vaixells antics, són de fusta dura./>