blenda

f
Mineralogia i petrografia

Nom que designava el sulfur de zinc, actualment conegut per esfalerita.