blíster

blister (en)
m
Geologia

Forma local, semblant a una infladura escoriàcia d’uns pocs metres d’amplada, o a un petit volcà (anomenada a Mèxic volcancito), que apareix com a conseqüència de l’ascensió de vapor d’aigua a través d’una colada de lava que circula per damunt d’una àrea pantanosa o d’un corrent d’aigua.