blocatge articular

m
Patologia humana
Fisiologia

Immobilització patològica dolorosa i recidivant d’una articulació, originada per la presència de cossos estranys intraarticulars o per lesions d’un menisc.