Blocatge Continental

Conjunt de mesures preses per Napoleó I per tal de tancar al Regne Unit tots els ports del continent.

El decret de Berlín del 1806 prohibia tot comerç o correspondència amb les illes Britàniques. La Gran Bretanya compensà la pèrdua del mercat europeu intensificant el seu comerç amb les colònies espanyoles d’Amèrica. Europa patí les conseqüències del blocatge, reflectides en una baixa del comerç colonial.