bobina de Tesla

f
Electrònica i informàtica

Transformador semblant a una bobina d’inducció, ideat per Nikola Tesla el 1892, que produeix corrents d’alta freqüència i de tensió elevada.

És alimentat pel primari amb corrent altern. Al circuit del secundari hom disposa un condensador de sintonia i un parell de borns, on és produïda la descàrrega.