Bobrujsk

Ciutat de l’ oblast ’ de Mahilyoŭ, Bielorússia, situada vora el Berezina.

És també un nucli d’indústria de la fusta (mobles, serradores) i hi ha dipòsits de fosforita prop la ciutat. És un nus de carreteres i ferrocarril.