boca de reg

boca de regatge
f
Construcció i obres públiques

Boca de reg

Clau lateral d’una canonada principal de la xarxa de distribució d’aigües d’una població que forneix l’aigua necessària per a regar carrers.