bocabadat

Acetabula sp (nc.)

m
Micologia

Gènere de bolets, de l’ordre de les pezizals, en forma de copa sostinguda per un peu relativament curt, marcat per plecs longitudinals.

El bocabadat bru (A. vulgaris), de peu blanquinós, apareix a la primavera en terrenys calcaris. El bocabadat negre (A. leucomelas), de copa molt fosca per dins i blanquinosa per fora, viu als boscos de pins. Tots són comestibles.