Bodmer

Col·lecció de papirs, conservada a Cologny (Ginebra), propietat del mecenes Martin Bodmer.

Entre molts texts clàssics, a més d’Homer, és significatiu El díscol de Menandre. Conté també diversos còdexs i fragments bíblics importants.