boga

Typha sp (nc.), balca, bova

f
Botànica

boga

© MC

Gènere de plantes herbàcies perennes, de la família de les tifàcies, de rizoma horitzontal, tija sense nusos, fulles molt llargues, coriàcies, erectes, totes radicals, i espigues grosses i terminals, cilíndriques; l’espiga superior, masculina, és caduca, i la femenina és formada per ovaris estèrils i ovaris fèrtils, amb aquenis diminuts.

Viuen en estanys, bassals permanents i vores de corrents lents d’aigua i també en els arrossars, com a mala herba. Hom en distingeix dues espècies, la boga de fulla ampla (T. latifolia), amb l’espiga masculina en contacte amb la femenina, que és de color castany fosc i de fulles amples (1,5-2,5 cm), i la boga de fulla estreta (T. angustifolia), amb l’espiga masculina separada per un espai de 2-4 cm de la femenina, que és d’un bru més clar i de fulles més estretes (1-8 mm).

Cadires amb seient de boga

© C.I.C - Moià

Ambdues plantes són conreades també com a ornamentals, en estanys de poca profunditat. Hom empra les fulles de boga, un cop assecades i parcialment descolorides amb vapors de sofre, per a fer seients de cadira, estores, cistells i altres objectes. Les inflorescències produeixen una matèria fibrosa i lleugera, emprada com a isoladora.