bogey

un sobre par
m
Golf

En el golf, resultat aconseguit quan es completa un forat amb un cop per sobre del par.