boia

f
Transports

Cos flotant fermat a un extrem d’un cap, d’una cadena o d’un cable, que és fixat per l’altre extrem al fons de la mar mitjançant una àncora o un cos mort.

Quan serveix per a indicar alguna cosa que faciliti la navegació rep el nom de balisa .