boig
| boja

adj
Física

Dit del dispositiu d’orientació (agulla nàutica, brúixola, etc) que oscil·la constantment sense assenyalar una direcció determinada.