boixeda

boixar, emboixar
f
Geobotànica

Comunitat vegetal en la qual domina el boix, bé que hi solen abundar també arbusts caducifolis.

Les boixedes solen substituir, en sòls calcaris o almenys no àcids, rouredes destruïdes per l’home.