boiximà
| boiximana

f
m
adj
Lingüística i sociolingüística
Etnologia

Nom emprat per a designar el poble san i llur llengua.

Tradicionalment utilitzat en oposició a hotentot (khoikhoi) en parlar de les llengües khoisan, aquest ús és incorrecte ja que les diferències entre els mateixos grups san són algunes vegades més grans que entre aquests i els khoikhoi.