bola

f
Heràldica

Figura esfèrica que hom representa ombrejada per a donar-li relleu, la qual cosa la distingeix del besant i de la rodella.