bola

f

Piloteta amb metzines, vidre molt, etc., que hom dona als animals per matar-los.