bola

f
Jocs

Cos esfèric, de fusta, acer, baquelita, vidre o vori emprat en alguns jocs i esports.