bola histèrica

f

Sensació d’opressió al coll experimentada pels histèrics, que puja de l’epigastri i que pot provocar nàusees.