bolet d’esca

Fomes fomentarius (nc)
m
Micologia

Bolet d’esca

© Xevi Varela

Bolet lignícola, de la família de les poliporàcies, de fructificació perenne, al començament en forma de mig disc; després, cada any més gruixuda, per aposició de noves capes de tubs fins a atènyer diàmetres de 40 cm i gruixos de més de 20 cm.

La carn és de color caoba i suberosa, recoberta per una cutícula resistent, d’un gris clar a negrosa. Viu sobre roures, faigs, pollancres i altres arbres de fulla plana, al cor de la fusta dels quals produeix fissures radials i circulars, amb una massa densa i brunenca constituïda pel miceli. Amb la carn dels carpòfors hom preparava l’esca. També havia estat emprada, en medicina casolana, com a hemostàtic.