boletàcies

f
pl
Micologia

Família de fongs que comprèn la major part de l’ordre de les boletals, amb fongs de peu central i porus ben formats.

Comprèn, ultra el gènere Gyroporus, l’ampli gènere Boletus, actualment escindit en diversos subgèneres, amb moltes espècies comestibles, com el sureny, i algunes poques de tòxiques, com el matagent.

Boletàcies més destacades

Boletus (Tubiporus) aereus sureny fosc
B. (Xerocomus) badius cigró, sureny
B. (Ixocomus) bovinus molleric, moixí
B. (Xerocomus) chrysenteron mataparent de carn daurada
B. (Krombholzia) duriusculus
B. (Krombholzia) aurantiacus abró, tremolí
B. (Tubiporus) erythropus mataparent de cama vermella
B. (Tubiporus) edulis cep, siureny, siuró, sigró, pinetell, cep, mollerol
B. (Ixocomus) granulatus molleric, pinetell, moixí, bolet d’ovella, molleró
B. (Ixocomus) luteus pinetell de calceta
B. (Tubiporus) luridus mataparent lívid
B. (Tubiporus) pachypus pebrada, mataparent
B. (Ixocomus) piperatus pebreta
B. (Tubiporus) purpureus mataparent purpuri
B. (Tubiporus) regius mataparent regi
B. (Tubiporus) satanas matagent, mataparent
B. (Krombholzia) scaber albereny, molleró, molleric
B. (Ixocomus) variegatu mataparent clapat
Gyroporus castaneus sureny castany, bolet de bou
Gyroporus cyanescens mataparent cianescent