Bonanat Descoll

(?, segle XIV — ?, segle XIV)

Vicealmirall de Catalunya.

Després de la batalla del Bòsfor, substituí Ponç de Santa Pau (1352) com a capità provisori, fins al nomenament de Mateu Mercer. Fou enviat per Bernat de Cabrera, amb vuit galeres, a seguir les costes de Sardenya: entrà a Porto Torres i envià tropes en auxili de Sàsser (1353).