Bonaventura Casals i d’Echauz

(Barcelona, 1791 — ?, després del 1863)

Metge de l’Hospital de la Santa Creu i vocal de la Junta de Sanitat de Catalunya (1820).

Exercí una tasca important durant l’epidèmia de pesta del 1823 a Mallorca. Per la seva vinculació al liberalisme, emigrà a Amèrica el 1824. S'establí a Arequipa (Perú), on exercí l’homeopatia, i no tornà a Barcelona fins el 1863. Inventà diversos aparells, com el casalímetre , màquina pneumàtica exploradora amb la qual donà una nova explicació de les teories de la inflamació, i el casalimagnes , per a assenyalar fluids nerviosos. Publicà La única anatomía fisiológico-patológica, fundada en un nuevo método de explorar el cuerpo humano (1863).