Bonavista

Barri del municipi de la Canonja .

Format els anys seixanta prop la carretera de Barcelona a València, sense cap pla d’urbanització, pertanyia a l’antic municipi de la Canonja, incorporat a Tarragona el 1964. Sorgí en establir-s’hi un gran nombre d’immigrants (treballadors dels polígons industrials pròxims i de la construcció per al turisme a Salou), i vint anys després la població s’havia quadruplicat; posteriorment, ha tendit a minvar. El 2010 tornà a formar part del nou terme municipal de la Canonja.