Bonifaci I

(?, ? — Roma, 422)

Papa; elegit el 419.

Accentuà la primacia del bisbe de Roma suprimint el vicariat papal d’Arle i mantenint a Orient el de Tessalònica.