Bonifaci II

(?, ? — Roma, 17 d’octubre de 532)

Papa; elegit el 530 pel partit filogòtic.

Aprovà el segon concili d’Aurenja, que posà terme a la controvèrsia pelagiana ( pelagianisme ).