Bonsom

Bonhom
(Vic?, Osona, segle X — Vic?, Osona, després del 1024)

Jurista, clergue i cal·lígraf.

Firmava indistintament Homo bonus i Bonus homo. Actuà a Vic i a Sant Cugat del Vallès vers la fi del segle X, on redactà alguns documents importants en diversos tipus d’escriptura carolina elegant i ornada. Estigué almenys des del 988 al servei successiu dels comtes Borrell i Ramon Borrell de Barcelona com a notari. Els seus coneixements jurídics li permeteren la compilació del Liber iudicum popularis, basat gairebé exclusivament en el codi legal visigot, amb un pròleg i apèndixs interessants, entre els quals un cronicó dels reis visigots i francs que acaba amb l’adveniment dels reis Capets. En feu dues còpies, datades a Barcelona el 1010 i el 1011, respectivament: l’una, per a Ripoll, que es perdé al segle XIX; l’altra, magníficament decorada, es conserva a El Escorial, regalada pel bisbe de Vic Joan Baptista de Cardona a Felip II de Castella.