bony

m

Protuberància, especialment la produïda en alguna part del cos per una contusió.