Book of Common Prayer

The Common Prayer Book

Llibre oficial de l’Església d’Anglaterra, que conté l’ofici, les fórmules d’administració dels sagraments, d’altres ritus públics i privats, el saltiri i, des del 1552, l’ordinal.

Thomas Cranmer compongué el primer Prayer Book el 1549, i el segon el 1552, que és el text oficial. El llenguatge és bell, bé que actualment una mica antiquat.